Alpine Garden Society01386 554790
Loughborough AGS SHOW 2015
   Photograph: Jon Evans
Richard Regan Trophy
   best plant in a 19cm pot
Derek Pickard, Stockton-on-Tee
Dionysia freitagii
 
previous next
Dionysia freitagii