Alpine Garden Society01386 554790
Dublin AGS SHOW 2014
   Photograph: Billy Moore
Jacki Troughton-Smith Trophy
   best pan Ericaceae
Liam Byrne, Dublin 16
Kalmia polifolia
 
previous next
Kalmia polifolia