Alpine Garden Society01386 554790
East Anglia AGS SHOW 2013
   Photograph: Doug Joyce
Certificate of Merit
   plant or exhibit of outstanding merit
Alan & Janet Cook, Dinton
Kalmiopsis leachiana
 
previous next
Kalmiopsis leachiana