Alpine Garden Society01386 554790
Blackpool AGS/SRGC SHOW 2006
   Photograph: Jim McGregor
   Back
Farrer Medal
   best plant in the Show
Derek Pickard, Stockton-on-Tee
Dionysia freitagii
 
previous next
Dionysia freitagii